Κυριακή, Νοεμβρίου 9

"A - λφα"ΤΑξιδι μΑκρινο πΑλι ξεκινησΑ

νΑ βρΩ το δρομο που η ψυχη μου τΑξιδευει..

κι η νυχτΑ τρεχει

κΑι γρΑμμες ξΩπισΩ της

Ασπρες,λεπτες,διΑκεκομμενες

λΑμπουν πλΑι στο δρομο..Α οπΩς κΑθε Αρχη

Α οπΩς Ανοιξη

Α Απο κεινΑ που δεν εχει το φιλι

κι Α,πολλΑ σΑν ΑγκΑλιΑ..

ΑνΩμιε-Χ κΑι σΑτσΩκ

σΑν ενΑ ΚΩστΑ ΑνΑποδο

σ'ΑτελειΩτο ΧειμΩνΑ..Α οπΩς ΑννΑ,Αρτεμη,Αντιγονη

κι Αφροδιτη..

Α Απο κεινΑ που μου δΩσΑν

κΑποτε ζΩη,

κΑι μου'πΑν νΑ μην κυνηγΩ

ΑλλΑ γρΑμμΑτΑ..Α οπΩς ΑρΩμΑ,

ΑνΑχΩρηση κι Αντιο..

σΑν κυμΑτιζουν τΑ λυτΑ μΑλλιΑ σου,

πλΑι στη θΑλΑσσΑ,

που Αφηνεις πισΩ σου κΑι χΑνετΑι..

κι ο Ανεμος σκορπιζει τ'ΑρΩμΑ σου

σΑν τη στΑχτη Απο την κΑφτρΑ σου..Α φΩτιζει η νυχτΑ,

σουρουπΩνει η μερΑ..

Ανοιξη,ΑνΑσΑ κΑι κΑινουριΑ Αρχη..

κι η νυχτΑ Ακομη τρεχει..κι εσυ κυλΑς ξΩπισΩ της..

Δεν υπάρχουν σχόλια: